04. 3855 2280

Open 24/7

090 329 6839 - 0964 03 55 22

Open 24/7

CHÍNH SÁCH QUYỀN ĐẠI LÝ

* QUYỀN LỢI:

1. Được hỗ trợ đăng tải địa chỉ, điện thoại liên hệ trên website mục hệ thống phân phối nếu muốn

2. Được hỗ trợ đào tạo sản phẩm, cách bán hàng nếu muốn

3. Được thông báo trước về các chương trình, chiến dịch khuyến mại đảm bảo thông tin thông suốt giữa Giò me Canh_than và các nhà phân phối.

4. Trường hợp khách hàng ở gần địa điểm nhà phân phối nào hơn, Giò me Canh_than sẽ chuyển giao đơn hàng cho nhà phân phối đó nếu cần.

5. Được hỗ trợ đổi hàng, ưu tiên giao hàng nhanh, ưu tiên có hàng lúc cao điểm (Tết).

6. Mức chiết khấu liên hệ trực tiếp qua

email: thuybm912@gmail.com hoặc số hotline 0903 29 6839

* NGHĨA VỤ:

1. Đảm bảo giá bán lẻ đồng nhất với Giò me Canh_than

2. Đảm bảo giá chuẩn theo các chương trình, chiến dịch khuyến mại

3. Hỗ trợ Giò me Canh_than trong các chương trình, chiến dịch quảng cáo. Ví dụ: đặt các banner, brochue Giò me Canh_than...

Mọi điều khoản thỏa thuận sẽ được hợp thức bằng văn bản pháp lý giữa Giò me Canh_than và nhà phân phối. Mọi vi phạm hợp đồng sẽ được xử lý theo đúng pháp luật.

Sale

Không sẵn có

Hết hàng